L’attrice comica di Rieti Emanuela Petroni su Canale 5 in TV con MARIA De FILIPPI, GERRY SCOTTI, RUDY ZERBI, SABRINA FERILLI, TEO MAMMUCARI, BELEN